Sony Ericsson PC Companion

Sony Ericsson PC Companion

این عمل به عنوان یک پورتال به Sony Xperia تلفن و اپراتور ویژگی های
امتیازدهی کاربر
3.6  (127 رأی)
رأی شما
نمره
3.2
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
این برنامه 3 جایزه دریافت کرد
PC Companion یک برنامه رایانه ای است که به عنوان یک پورتال به Sony Xperia و اپراتور امکانات و برنامه های کاربردی مانند تلفن و به روز رسانی نرم افزار های مدیریت مخاطبین و تقویم, مدیریت رسانه با Media Go و پشتیبان و بازیابی از ویژگی های محتوای تلفن خود را (در دسترس بودن برنامه های کاربردی گوشی شما بستگی دارد و اپراتور). در طول زمان بیشتر برنامه های کاربردی را می توان اضافه شده و هنگامی که در دسترس ساخته شده توسط Sony Xperia یا اپراتور خود را).
اطلاعات به روز شده در: