Sony Ericsson PC Companion

Sony Ericsson PC Companion

Nó cư xử như một cánh cổng dẫn tới Sony Xperia điện thoại và thợ máy tính năng
Người dùng đánh giá
3.6  (125 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
PC Companion là một máy tính ứng dụng là hành động như một cánh cổng dẫn tới Sony Xperia và thợ máy tính năng và các ứng dụng, như thoại phần mềm cập nhật, quản lý của liên lạc với ổ khóa và cuốn lịch, truyền thông quản lý với Media Go, và trợ và phục hồi chức năng của anh có điện thoại nội dung (có sẵn trong các ứng dụng phụ thuộc vào điện thoại của anh và đài). Qua thời gian, và thêm ứng có thể được thêm thắt và đã tải về từ khi đã sẵn sàng, bởi Sony Xperia hay của đài).
Thông tin được cập nhật vào: